ABD Dağıtım Arpas International Ltd.

 

48 West, 48th
Street Suite: 505 New York,
NY 10036 U.S.A.

İletişim FormuVeri Sorumlusu sıfatıyla Arpaş İhracat İthalat ve Pazarlama A.Ş. tarafından, işbu iletişim formu ile paylaşmakta olduğunuz bilgileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile sınırlı olmak üzere; KVKK m.5/2.f bendi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ve KVKK’nın 11 inci maddesi kapsamındaki haklarınıza ilişkin
daha detaylı bilgiye Genel Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.