Türkiye Toptan İletişim Bilgileri

Türkiye Toptan Ofisi (İstanbul)

 

Molla Fenari Mahallesi Şerefefendi Sk. No: 20/1  PK: 34440
Fatih / İstanbul / Türkiye

Jewex Pırlanta Ofisi (İstanbul)

 

Molla Fenari Mahallesi Şerefefendi Sk. No: 20/1  PK: 34440
Fatih / İstanbul / Türkiye

Kuyumcukent (İstanbul)

 

Telefon: (0212) 507 56 65

 

Yenibosna Merkez Mah. Kuyumcukent AVM. Giriş Katı Zümrüt Sok No: 102
Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

İç Anadolu Bölgesi Dağıtım (Ankara)

Akdeniz Bölgesi Dağıtım (Antalya)

Doğu Anadolu Bölgesi Dağıtım (Kayseri)

Karadeniz Bölgesi Dağıtım (Ordu)

Ege Bölgesi Dağıtım (İzmir)

İletişim FormuVeri Sorumlusu sıfatıyla Arpaş İhracat İthalat ve Pazarlama A.Ş. tarafından, işbu iletişim formu ile paylaşmakta olduğunuz bilgileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile sınırlı olmak üzere; KVKK m.5/2.f bendi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ve KVKK’nın 11 inci maddesi kapsamındaki haklarınıza ilişkin
daha detaylı bilgiye Genel Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.