İlgili Kişi Başvuru Formu

ARPAŞ İHRACAT İTHALAT VE PAZARLAMA A.Ş.

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru Sahibi” veya “İlgili Kişi”), KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakları düzenlenmiştir.

KVKK’nın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Arpaş İhracat İthalat ve Pazarlama A.Ş.’ye (“Arpaş İhracat”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.  Niteliğine göre talebiniz; Arpaş İhracat İthalat ve Pazarlama A.Ş.’ye ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede veya en geç otuz gün içinde cevaplandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Tebliğ’in 7. maddesi gereğince ücret alınabilir.BAŞVURU YÖNTEMİ

  • Posta Yoluyla veya Şahsen Başvuru:  Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş ve ıslak imzalı başvuru formu ile kimliğini tevsik edici belgelerle birlikte Selahaddin Eyyubi Mah. Büyük Ayazma Cad. N0:78-80 PK:34517 Esenyurt/İstanbul/Türkiye adresine bizzat veya posta yoluyla başvurulabilir.
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru: Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak arpas@arpas.hs03.kep.tr adresine gönderilmek suretiyle başvuru yapılabilir.
  • Mobil İmza veya Güvenli Elektronik İmza Kullanılarak Elektronik Posta Yoluyla Başvuru: Başvuru Sahibi’nce mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse “İlgili Kişi Başvuru Formu” doldurulması suretiyle KVKK@arpas.com  adresine e-posta gönderilerek başvuru yapılabilir.
  • Veri Sorumlusunun Sisteminde Kayıtlı Bulunan Elektronik Posta Adresini Kullanmak Suretiyle Elektronik Posta Yoluyla Başvuru: İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle KVKK@arpas.com adresine elektronik posta gönderilerek başvuru yapılabilir.

Başvuru zarfının üzerine veya elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi/Değişiklik Talebi” yazmanız durumunda daha hızlı cevap alabileceğinizi hatırlatırız.

Ayrıca Noter veya hukuken geçerli ve kimliği doğrulama imkanı sağlayan yöntemlerle de başvuru yapılabilir. Başvurularda yukarıda belirtilen hususlara ilgili yöntem imkan verdiği ölçüde uyulması, başvurunun olumlu ve kısa sürede sonuçlanma ihtimalini arttıracağı için tavsiye edilir.
 

Formu yazdırmak için tıklayın